Home...

Pozor na spojování optických konektorů typu PC a APC!

Pro spojování single mode ("jednovidových") optických vláken se běžně používají optické konektory s kolmým (PC (physical contact nebo polished connector)) nebo šikmým (APC (angled PC)) broušením kontaktních ploch. PC a APC konektory nelze spojovat vzájemně! Při pokusu o takové spojení je výsledkem v lepším případě vysoký útlum spojení (řádově 10dB), v horším případě poškození kontaktních ploch konektorů!)

APC konektory mají kontaktní plochu (čelní plocha "ferule") zbroušenou v úhlu cca 8 stupňů, což eliminuje odraz signálu. Kvůli snadné identifikaci se plastové části APC konektorů vyrábějí ze zeleného plastu. U PC konektorů se většinou používá plast modrý.

Takhle tedy ne:

PC x APC - Takhle ne!

Na fotografii nevhodného spojení šikmého a rovného SC konektoru je vidět vzduchová mezera, která způsobuje útlum (samotné vlákno o průměru 0,125mm prochází v ose ferule o průměru (zde) 2,5mm). Dále je zřejmý kontakt ferulí v jednom bodě, což způsobuje namáhání a hrozí poškozením.Takhle je to v pořádku:

APC-APC

PC-PC

Připojování měřících přístrojů:

U měřících přístrojů záleží na účelu a konstrukci. Powermeter (měřič výkonu) používá plošný detektor umístěný před ferulí připojeného konektoru, detektor není s ferulí v kontaktu. Pak nezáleží na tom, je-li konektor rovný nebo šikmý. Naproti tomu reflektometr (OTDR Optical time-domain reflectometer) do vlákna i vysílá a vstupní spojka se v principu neliší od obvykle používaných spojek. Je tedy nutné použít správný konektor podle toho, jestli přístroj používá spojení PC nebo APC (obě varianty jsou běžné).

Powermeter má na vstupu detektor - nezáleží na rovné nebo šikmé variantě konektoru Naznačený řez vstupním konektorem powermeteru. Čelní plocha konektoru po zasunutí není s ničím v kontaktu, na typu broušení tedy nezáleží.OTDR má na vstupu obvyklou feruli - je třeba dodržet typ broušení Naznačený řez vstupním konektorem reflektometru. Je zde použitá obvyklá ferule a podle toho, jestli má kolmé nebo šikmé broušení, je nutné použít správný typ konektoru.Spojky:

Spojky (adaptéry) mají shodné vlastnosti i rozměry pro použití šikmých i rovných konektorů. Vyrábějí se zelené a modré proto, že při montáži do panelu není vidět, jaký konektor je do spojky zezadu zasunutý, a barva by to měla signalizovat.

Veškeré komentáře jsou vítány na adrese mweb09ATcesnetDotcz .


[ zpět na "úvod" ]